Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортод хийх аудитыг эхлүүллээ

Өнгөрсөн онд экспортод гаргасан эрдэс бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг нүүрс, 16 орчим хувийг төмрийн хүдэр баяжмал, гурван хувийг зэсийн хүдэр, баяжмал, үлдсэн хувийг бусад ашигт малтмал эзэлж байна

Үндэсний аудитын газраас 2012 онд “Экспортод гаргаж буй зарим ашигт малтмалын талаар төрөөс баримталж буй бодлого, түүний хэрэгжилт, үр дүн” сэдвээр аудит хийж байсан. Тухайн үед уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагуудын чиг үүрэг уялдаагүй, бодлого оновчгүй, үр өгөөж бага байна гэсэн дүгнэлт гарч байжээ.